Kvalifikace svářečského personálu


Školení, výcvik a zkoušky svářečského personálu řídí v celosvětovém měřítku International Authorisation Board (IAB), který je součástí s International Institute of Welding.
Mezinárodní systém vzdělávání a kvalifikace svářečského personálu je založen na harmonizovaném systému převzatém od EWF (evropské svářečské federace), který existuje téměř 15 let. Podmínky pro získání mezinárodních certifikátů jsou tak dnes již plně harmonizovány.

Svářečský dozor - přehled kvalifikací:

IAB
mezinárodní svářečský inženýr více informací
mezinárodní svářečský technolog více informací
mezinárodní svářečský specialista více informací
mezinárodní svářečský praktik více informací

 

Svářečský dozor

Je školen pro přípravu, organizaci, provádění a dozor svářečských prací při výrobě a montáži. Jeho kvalifikace odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 14731, ČSN EN ISO 3834 a dalším normám řízení jakosti ve svařování.

Výběr kvalifikace

Rozhodující pro výběr příslušného stupně kvalifikace svářečského dozorového personálu v organizaci jsou:

  • požadavky legislativy - vyhlášky a předpisy státních orgánů (např. SÚJB)
  • normy výrobků - např. ČSN EN 1090 , ČSN EN ISO 13445, ČSN EN 12952, ČSN EN 13480.
  • interní směrnice a předpisy velkých organizací - např. ČEZ a.s., Drážní úřad, Plynárenské organizace apod.
  • smlouva mezi zákazníkem a odběratelem - zákazník může požadovat od výrobní organizace svářečský dozor na určité úrovni

Přihlášky do kurzů svářečského dozoru

Svářečský inspekční personál

Jeho kvalifikace není dostačující pro výkon svářečského dozoru ve smyslu norem ČSN EN ISO 14731, ČSN EN ISO 3834 a dalších norem a předpisů pro řízení jakosti při svařování. Je školen pro:

  • inspekční činnosti spojené s potvrzováním modulů shody s požadavky norem, které provádí třetí nezávislá strana,
  • inspekční činnosti spojené s potvrzováním modulů shody s požadavky norem, které provádí výrobní organizace,
  • specifické inspekční činnosti ve svařování požadované odběratelem, tam kde se požaduje kontrola výroby třetí nezávislou stranou,
  • provádění inspekcí ve svařování uvnitř podniků, u dodávek mezi závody, provozy u velkých organizací,
  • provádění inspekcí ve svařování u subdodavatelů a přejímky subdodávek
  • přejímky svařovaných konstrukcí pro odběratele.

Přihlášky do kurzů svářečského inspekčního personálu

GDPR Prohlášení - Souhlas se zpracováním osobních údajů (.docx)

GDPR Prohlášení - Souhlas se zpracováním osobních údajů (.pdf)