Svářečský dozor

Svářečský dozor je pro každou organizaci pracující v oblasti svařování důležitý. Jeho základní úkoly určuje Pověření CWS ANB ve smyslu ČSN 05 0705:

 • vést zaškolovací kurzy pro zaškolené pracovníky ve smyslu ČSN 05 0705 a TP A 124/Z1 CWS ANB podle potřeb organizace a u závěrečných zkoušek působit jako předseda zkušební komise.
 • vést kurzy svářečů dle podmínek TP A 124/Z1 ve svářečské škole schválené dle TP A121/R1
 • doškolovat a přezkušovat zaškolené pracovníky a svářeče z bezpečnostních předpisů (ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 05 0650 apod.) ve smyslu ČSN 05 0705 a TP A 034/Z1.

Vstupní požadavky k získání pověření svářečského dozoru ve smyslu ČSN 05 0705:

 1. Požadovaná kvalifikace - Mezinárodní svářečský iInženýr IWE, nebo Mezinárodní svářečský technolog IWT
 2. Odeslat vyplněnou a potvrzenou přihlášku spolu s kopií diplomu na adresu:
  Zkušební organizace č. 15
  Průmyslové centrum Ostrava
  Vratimovská 624/11
  718 00  Ostrava - Kunčičky
 3. Uhradit registrační poplatek

 

Objednávka pro jmenování svářečského technika ke stažení zde.

 

Doškolení svářečského dozoru se uskutečňuje v učebně ČSÚ s.r.o. po splnění výše uvedeného, kde pracovník   současně převezme spolu s předmětnými dokumenty rovněž razítko a pověření svářečského dozoru.

 

Doporučená literatura pro práci svářečského dozoru:

Učebnice s testovými otázkami z bezpečnostních ustanovení pro obloukové  svařování (nakladatelství ZEROSS)