Recertifikační kurz instruktora svařování

Cílem recertifikačního kurzu je mimo jiné seznámit instruktory svařování s novými změnami a aktuálními informacemi z oboru.

Rozsah kurzu:
3 dny + 1 den zkoušky

Náplň kurzu:

 • normy a předpisy pro kvalifikaci svářečů
 • bezpečnost práce a PO
 • základy technologie svařování
 • pedagogické minimum
 • jakost svarů ISO 5817, ISO 6520
 • technická pravidla ANB
 • mechanické zkoušky svarových spojů a jejich příprava
 • odborná instruktáž

Teoretická výuka probíhá v klimatizované učebně vybavené:

 • video/data projektorem
 • stolním počítačem
 • interaktivním projektorem

dále jsou v učebně k dispozici:

 • ukázky svarů
 • názorné plakáty a pomůcky

Praktická výuka probíhá v laboratoři Českého svářečského ústavu s.r.o.

Vstupní požadavky minimální požadavky na vstup do programu:

 • kopie EWP diplomu nebo vyšší kvalifikace
 • kopie platného osvědčení svářeče pro dvě metody (minimálně 1x EN ISO 9606-1)
 • kopie posledního certifikátu instruktora

Přihláška do recertifikačního kurzu instruktora svařování ke sdtažení zde.

Studijní literatura: Účastníci kurzu obdrží studijní literaturu v rozsahu osnov kurzu.