Zkušební organizace č. 15 - přehled základních činností

Kontakt:
Jiří Kovář
vedoucí ZO č. 15

  • Zajišťujeme a provádíme zkoušení svářečů v systému České svářečské společnosti ANB
  • Provádíme zkoušení svářečů pro tlakové zařízení dle NV č. 26/2003 Sb., (PED 2014/68/EU)
  • Zkoušky svářečů pro získání kvalifikace evropský svářeč EW.
  • Pořádání konferencí, seminářů, exkurzí a workshopů
  • Zkoušky svářečů plastů podle ČSN 05 0705 a ČSN EN 13067
  • Garantujeme odbornou pomoc při zřizování svářečských škol pro výuku svářečů ve smyslu ČSN 05 0705 a ČSN EN ISO 9606 -1 a odbornou pomoc při zřizování svářečských škol - školicích středisek ATB svářečských škol pro výuku evropských svářečů. Zajišťujeme konzultační činnost pro výuku ve svářečských školách a ve školících střediscích ATB.
  • Zpracováváme nebo spolupracujeme na přípravě a vydávání výukových materiálů pro svářeče a svářečské technology a inženýry

 Platné protokoly od 01.03.2019

Spolupracujeme s firmami i svářečskými školami na přípravě zaškolovacích kurzů a zkoušek dle ČSN 05 0705.
Spolupracujeme se svářečskými školami na přípravě, resp. zkoušení svářečů podle normy ČSN 05 0705.
Provádíme zkoušky svařečů a zaškoleného pracovníka podle ČSN 05 0705.

Protokol o doškolení přezkoušení svářečů

Protokol o zkouškách ze základního kurzu

Osvědčení o zaškolení

Protokol zaškolení

Požadavky na certifikovaný personál

Protokol zkoušky dle následujících norem:

ČSN EN ISO 9606 - 1,2,3,4,5

Protokol zkoušky

Protokol zkoušky svářečských operátorů podle ČSN EN ISO 14732

Protokol zkoušky (automatické)

Protokol zkoušky (mechanizované)

Protokol zkoušky páječů podle ČSN EN 13585

Protokol zkoušky

Protokol zkoušky svářečů betonářských ocelí dle ČSN EN ISO 17660-1,2 a TP A 217

Protokol zkoušky

Protokol zkoušky svářečů plastů dle ČSN EN 13067, TPG 927 04 a doc. EWF 581

Protokol zkoušky