SVAŘOVÁNÍ PLASTU - NADSTAVBA KURZU IWE, IWT


Technické pravidlo České svářečské společnosti ANB (CWS ANB) číslo TP C 028 umožňuje pracovníkům svářečského dozoru s kvalifikací IWE/EWE, IWT/EWT a IWS/EWS získat na základě týdenního kurzu v rozsahu 40 hodin doplňkovou kvalifikaci pro svařování termoplastů. Po absolvování kurzu a složení písemných a ústních zkoušek před komisí jmenovanou CWS ANB dostanou absolventi od CWS ANB „Osvědčení“o absolvování kurzu a složení zkoušek platné společně s příslušným mezinárodním/ evropským diplomem. Osvědčení je opravňuje k provádění kontrolních činností při svařování termoplastů a k výkonu funkce svářečského dozoru při svařování termoplastů pokud oborové předpisy např. GAS nebo ČEZ nepožadují vyšší kvalifikaci.


Předpokládaná cena kurzu je Kč 11 200,- bez DPH. Prosíme Vás o sdělení jestli máte o tento kurz zájem.


prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
ředitel společnosti