Nabídka kurzů a školení pro rok 2021

 

Seznam plánovaných kurzu a školení - Kurzy 2021 (pdf).

Školící středisko ČSÚ s.r.o. Ostrava bude v průběhu roku 2021 realizovat celoroční doškolovací vzdělávací program, určený pro vyšší svářečský personál se zaměřením na rozvoj a udržování odborně - technické úrovně.

 

Název

Termín

Místo konání

Přihláška

Odeslat na

Výstup

Mezinárodní svářečský inženýr IWE

18.01. - 19.03.

ČSÚ s.r.o.

 Stáhnout

L. Bučková

Diplom CWS-ANB

Mezinárodní svářečský technolog IWT


18.01. - 09.03.

ČSÚ s.r.o.

Stáhnout

L. Bučková

Diplom CWS-ANB

Seminář - školení pro svářečský dozor a svářečské školy
16.,17.,18.03 ČSÚ s.r.o.   M. Ihazová Osvědčení
Specializační kurz pro svařování betonářských ocelí
22.03. - 24.03. ČSÚ s.r.o.   L. Bučková Diplom CWS-ANB
Mezinárodní svářečský specialista IWS
05.04 - 07.05. ČSÚ s.r.o. Stáhnout L. Bučková Diplom CWS-ANB
Mezinárodní svářečský praktik - instruktor svařování IWP
05.04. - 30.04. ČSÚ s.r.o.   M. Ihazová Diplom CWS-ANB
Recertifikační kurz instruktorů svařování
26.04. - 30.04. ČSÚ s.r.o.   M. Ihazová Osvědčení

 

Ve spolupráci s PTS Josef Solnař s.r.o. a ARC-Heating s.r.o. připravujeme také následující kurzy:

 Název

Termín

Místo konání

Přihlášky

Výstup

VT2dws dle EN ISO 9712 - přímé vizuální zkoušení

Předběžná přihláška + informace

U Hrůbků 170, Ostrava - Nová Ves

L. Bučková

Certifikát

PT 1+2 (MS) dle EN ISO 9712 - zkoušení kapilární
Předběžná přihláška + informace U Hrůbků 170, Ostrava - Nová Ves L. Bučková Certifikát
Personál odpovědný za tepelné zpracování svarových spojů podle dokumentu EWF-628r1-10

Informace + ceny

Přihláška

ARC-Heating s.r.o., Domažlická 168, Plzeň

L. Bučková

Diplom

 

Speciální nabídka - jedno nebo dvoudenní monotématicky zaměřené kurzy dle přání zákazníka:

Název

Termín

Místo konání

Přihlášky

Výstup

Svařování metodou 135, 136, 141

Podle požadavků zákazníka

ČSÚ s.r.o. Ostrava

E.Janalíková

Osvědčení

Svařování metodou 121
Nová legislativa ve svařování po vstupu České republiky do Evropské unie