Weldia Czech

Nabídka kurzů a školení v roce 2018

Seznam plánovaných akcí v roce 2018 optimalizovaný pro tisk - Kurzy 2018 (pdf).

 Ve spolupráci s ATG s.r.o. Ostrava a ARC-Heating s.r.o. připravujeme následující kurzy.

Název Termín Místo konání  Přihlášky Výstup
Popis metody ČSN EN ISO 17637 (VT2) + metody PT

Termíny + ceny

Předběžná přihláška

ATG s.r.o. Ostrava, 28. října 150 L. Bučková

Certifikát

Personál odpovědný za tepelné zpracování svarových spojů podle dokumentu EWF-628r1-10

Informace + ceny

Přihláška

ARC-Heating s.r.o., Domažlická 168, Plzeň

L. Bučková

Diplom

 

 

 

 

 

 

Školící středisko ČSÚ s.r.o. Ostrava bude v průběhu roku 2018 realizovat celoroční doškolovací vzdělávací  program, určený pro vyšší svářečský personál se zaměřením na rozvoj a udržování odborně-technické úrovně.

Název Termín Místo konání Příhláška Odeslat na
Výstup
2018
Mezinárodní svářečský inženýr IWE 22.01. - 23.03. ČSÚ s.r.o. Stáhnout L. Bučková Diplom CWS-ANB
Mezinárodní svářečský technolog IWT 22.01. - 13.03. ČSÚ s.r.o. Stáhnout L. Bučková Diplom CWS-ANB
Seminář - školení pro svářečský dozor a svářečské školy 07.02. ČSÚ s.r.o.

Stáhnout (docx)

Stáhnout (pdf)

L.Kotábová Osvědčení
Mezinárodní svářečský praktik IWP 05.02. - 02.03. ČSÚ s.r.o.   L.Kotábová Osvědčení
Recertifikační kurz instruktorů svařování 27.02. - 02.03. ČSÚ s.r.o.   L.Kotábová Osvědčení
Seminář - školení pro svářečský dozor - svářečský technik

13.03.

(14.03.)

ČSÚ s.r.o. Stáhnout L.Kotábová Osvědčení
Specializační kurz pro svařování betonářských ocelí 26.03. - 28.03. ČSÚ s.r.o. Stáhnout L. Bučková Diplom CWS-ANB
Mezinárodní svářečský inspekční personál - úroveň C Bude upřesněno ČSÚ s.r.o.   L. Bučková Diplom CWS-ANB
Mezinárodní konstruktér svařovaných konstrukcí 09.04. - 20.04. ČSÚ s.r.o. Stáhnout L. Bučková Diplom CWS-ANB
Mezinárodní svářečský specialista IWS 09.04. - 11.05. ČSÚ s.r.o. Stáhnout L. Bučková Diplom CWS-ANB
Personál odpovědný za tepelné zpracování svarových spojů podle dokumentu EWF-628r1-10 11.06 - 19.06.

ARC Heating s.r.o.

Plzeň

Stáhnout L. Bučková Diplom CWS-ANB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Speciální nabídka - dvoudenní monotématicky zaměřené kurzy

Název  Termín Místo konání Přihlášky Výstup
Svařování metodou 135, 136, 141 Podle požadavků zákazníka ČSÚ s.r.o. Ostrava E.Janalíková Osvědčení
Svařování metodou 121
Nová legislativa ve svařování po vstupu České Republiky do Evropské unie