Speciální nabídky

kontaktní osoba:
doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.
jednatel společnosti


Prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. je prostřednictvím České svářečské společnosti ANB autorizovanou osobou pro schvalování pracovních postupů pro provádění nerozebíratelných spojů konstrukčních dílů ve smyslu bodu 3.1.2. přílohy č. 1 k nařízení vlády č .26/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb. u tlakových zařízení kategorií II, III a IV, stanovených k posuzování shody podle §12 odst. 1 zákona citovaným nařízením vlády.


Ing. Bohumil Kaděra je prostřednictvím České svářečské společnosti ANB autorizovanou osobou pro schvalování pracovníků ve smyslu bodu 3.1.2.p řílohy č. 1 k nařízení vlády č.26/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb. u tlakových zařízení kategorií II, III a IV, stanovených k posuzování shody podle §12 odst. 1 zákona citovaným nařízením vlády.