Kvalifikace postupů svařování

Kontakt:
Ing. David Schwarz
zástupce vedoucího IO

Dokumenty - Žádost o provedení inspekce ke stažení zde, (WORD) (PDF).

WPS, (WPQR) DLE NOREM ŘADY ČSN EN ISO 156XX, DLE ČSN EN ISO 14555, EN ISO 17660
Nedílnou součástí systému řízení jakosti ve svařování je kvalifikace postupů svařování. Kvalifikace postupů svařování dle řady norem ČSN EN ISO 156xx, ČSN EN ISO 14555, EN ISO 17660 může být požadováno smlouvou, výrobkovou normou, předpisy nebo právními předpisy. 

WPQR vystavené Českým svářečským ústavem, s.r.o. jsou uznávány nadnárodními organizacemi a výrobci, například DNV, ABS, Standards Norway, DB.
WPQR vystavujeme v několika jazykových mutacích: česky, anglicky, německy, rusky, španělsky .
ČSÚ s.r.o. je akreditovanou inspekční organizací pro kvalifikaci postupů svařování v rozsahu pokrývajícím všechny způsoby kvalifikací postupu svařování. Postup kvalifikace je naznačen v blokovém schématu.

Přehled způsobů kvalifikace postupů svařování kovových materiálů
Označení normy
Název
ČSN EN ISO 15610 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě odzkoušených přídavných materiálů.
ČSN EN ISO 15611 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti.
ČSN EN ISO 15612 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě odkazu na normalizovaný postup svařování
ČSN EN ISO 15613 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiáů - Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování.
ČSN EN ISO 15614-1 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu
ČSN EN ISO 15614-2 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 2: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin.
ČSN EN ISO 15614-3 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 3: Tavné svařování nelegovaných a nízkolegovaných litin
ČSN EN ISO 15614-4 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 4: Konecná úprava hliníkových odlitků svařováním.
ČSN EN ISO 15614-5 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 5: Obloukové svařování titanu, zirkonu a jejich slitin
ČSN EN ISO 15614-7 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 7: Navařování
ČSN EN ISO 15614-8 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí.
ČSN EN ISO 15614-10 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 10: Hyperbarické svařování za sucha.
ČSN EN ISO 15614-11 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 11: Elektronové a laserové svařování.
ČSN EN ISO 15614-12 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování.
ČSN EN ISO 15614-13 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování.
ČSN EN ISO 14555 Obloukové svařování svorníků z kovových materiálů.
ČSN EN ISO 15620 Třecí svařování kovových materiálů.
EN ISO 17660 Svařování betonářských ocelí.

 

Postup technické inspekce a kvalifikace postupu svařování:

Postup technické inspekce

 

oranžová - zákazník
modrá - Český svářečský ústav s.r.o.

Dokumenty - Žádost o provedení inspekce ke stažení zde, (WORD) (PDF).