Systém mamagementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001:2018 - prováděno ČSÚ pod akreditovaným CO CQS

Postup certifikace - zjednodušené procesní schéma

1 Žádost o certifikaci:

Vyplněný formulář zašlete na adresu:

Český svářečský ústav s.r.o.
Divize certifikace systémů managementu
Průmyslové centrum Ostrava
Vratimovská 624/11
718 00   Ostrava - Kunčičky

doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.
jednatel společnosti

2 Přijetí a registrace žádosti
3 Kontaktujte ČSÚ
4 Plán a termíny auditu
5 Posouzení dokumentace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018
6 Posouzení zavedeného systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN ISO 45001:2018
7 Projednání závěru se zákazníkem: klasifikace neshod a stanovení termínu pro jejich odstranění
8 Zpráva o posuzování systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
9 Jsou splněny podmínky pro vydání certifikátu:  ano - bod 10, ne - opakované posouzení, zpět na bod 7.
10 Vydání certifikátu
11 Dozor nad certifikovaným SM BOZP