ČSN EN ISO 3834-2 v návaznosti na systém managementu kvality podle ČSN EN  ISO 9001:2016

Postup certifikace - zjednodušené procesní schéma

1 Žádost o certifikaci:

Vyplněný formulář zašlete na adresu:

Český svářečský ústav s.r.o.
Divize certifikace systémů managementu
Průmyslové centrum Ostrava
Vratimovská 624/11
718 00   Ostrava - Kunčičky

doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.
jednatel společnosti

2 Přijetí a registrace žádosti
3 Předání a vyplnění dotazníku
4 Plán a termíny auditu
5 Posouzení dokumentace systému managementu kvality (SMK) dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 3834-2
6 Posouzení zavedeného SMK
7 Projednání závěru se zákazníkem: klasifikace neshod a stanovení termínu pro jejich odstranění
8 Zpráva o posuzování SMK
9 Jsou splněny podmínky pro vydání certifikátu:  ano - bod 10, ne - opakované posouzení, zpět na bod 7.
10 Vydání certifikátu
11 Dozor nad certifikovaným SMK