Weldia Czech

Certifikace systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2016

Postup certifikace - zjednodušené procesní schéma

1 Žádost o certifikaci:

Vyplněný formulář zašlete na adresu:

Český svářečský ústav s.r.o.
Divize certifikace systémů managementu
Areál VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 33   Ostrava - Poruba

Ing. Markéta Lajczyková, Ph.D.
vedoucí CO, manažerka kvality

doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.
jednatel společnosti

2 Přijetí a registrace žádosti
3 Předání a vyplnění dotazníku
4 Plán a termíny auditu
5 Posouzení dokumentace systému enviromentálního managementu EMS dle ČSN EN ISO 14001:2016
6 Posouzení zavedeného EMS dle ČSN EN ISO  14001:2016
7 Projednání závěru se zákazníkem: klasifikace neshod a stanovení termínu pro jejich odstranění
8 Zpráva o posuzování EMS
9 Jsou splněny podmínky pro vydání certifikátu:  ano - bod 10, ne - opakované posouzení, zpět na bod 7.
10 Vydání certifikátu
11 Dozor nad certifikovaným EMS